БАЙТ ХАРВААНЫ ТАМИРЧИДЫН УЛСЫН РЕКОРД

/ 2017 ОН /
Төрөл Харваач Клуб Шинэ Өмнөх Хэзээ Хаана
18м А.Энхтуяа Хангарьд 577 575 2016.04 УБ, ЗУАШТ
30 м Ж.Отгон Алдар 348 346 1992 УБ, УАШТ
50 м Б. Урантунгалаг Хангарьд 333 328 2011.07.04 Итали,ДАШТ
60 м Ж.Отгон Алдар 337 322 1991 БНХАУ,ОУТ
70 м Б. Урантунгалаг Хангарьд 333 325 2013.05 ДЦом-1
2 x 36 70м Б. Урантунгалаг Хангарьд 661 645 2011.08 АНУ, ДЦом-3
144 сум Б. Урантунгалаг Хангарьд 1333 1309 2013.05 ДЦом-1

БАЙТ ХАРВААНЫ ДЭЛХИЙН РЕКОРД

/ 2017 ОН /
Төрөл Харваач Клуб Шинэ Өмнөх Хэзээ Хаана
18м А.Энхтуяа Хангарьд 577 575 2016.04 УБ, ЗУАШТ
30 м Ж.Отгон Алдар 348 346 1992 УБ, УАШТ
50 м Б. Урантунгалаг Хангарьд 333 328 2011.07.04 Итали,ДАШТ
60 м Ж.Отгон Алдар 337 322 1991 БНХАУ,ОУТ
70 м Б. Урантунгалаг Хангарьд 333 325 2013.05 ДЦом-1
2 x 36 70м Б. Урантунгалаг Хангарьд 661 645 2011.08 АНУ, ДЦом-3
144 сум Б. Урантунгалаг Хангарьд 1333 1309 2013.05 ДЦом-1

Насны ангилал

  • 18 хүртэлх
  • 18 - 25 нас
  • 25 - 35 нас
  • 35 аас дээш
0
Монгол байт харваачдын зэрэглэл

Хүйс

  • Эрэгтэй
  • Эмэгтэй