МБХХ-НЫ УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

МБХХ-ны Удирдах Зөвлөл байт харвааны тэмцээн уралдааны санхүүгийн асуудлыг шийдвэрлэх, холбооны өдөр тутмын үйл ажиллагааг явуулахад шаардлагатай  олон  асуудлыг цаг тухайд нь шуурхай шийдвэрлэсээр ирсэн. Тухайлбал, Жил бүр зохион байгуулагддаг дотоодын тэмцээн уралдаан тогтмол болгох, Үндэсний шигшээ багийн хэрэглэл материалыг шинэчлэх зорилгоор олон олон арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулсаар ирсэн. Мөн түүнчлэн байт харвааны спортын хөгжилд…