Байт харвааны спортын ордон барина

Монголын байт харвааны Холбооны ээлжит хурал өчигдөр буюу 10-р сарын 11 өдөр боллоо. Удирдах зөвлөлийн хурлаар хэд хэдэн чухал асуудлыг хэлэлцсэн байна. Хамгийн эхний сэдэв бол Байт харвааны өвөл зунгүй ашиглалттай байх битүү ордон барих ажил юм. Удирдах зөвлөл энэ талаар ярилцаж, ойрын 36 сарын дотор МБХХ-ны иж бүрэн мэргэжлийн өндөр шалгуур хангасан ордон барихаар болжээ. Мөн ордны…