БАЙТ ХАРВААНЫ ҮНДЭСНИЙ ШИГШЭЭ БАГИЙГ БҮРДҮҮЛЭХ, ТАМИРЧИН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРАМ

Нэг. ЖУРМЫН ЗОРИЛГО Олон Улсын Олимпийн Хорооны ивээл дор болон Дэлхийн Байт харвааны Холбоо, Азийн Байт харвааны Холбооноос зохион байгуулагддаг тэмцээн, уралдаанд Монгол Улсыг төлөөлж оролцох тамирчдыг бэлтгэх зорилгоор Үндэсний шигшээ багийг бүрдүүлэх, тамирчдыг сонгон шалгаруулахад энэхүү журмын зорилго оршино. Сонгон шалгаруулалтанд оролцох тамирчдын оролцоог эрх тэгш хангах, шударга өрсөлдөөн, ил тод байдлыг баримтлах, аливаа ялгаварлан гадуурхал, бүлэглэлээс ангид байх, тамирчны амжилт, ур чадварыг бодитой үнэлэх зорилготой. Хоёр. ҮНДСЭН ШААРДЛАГА Үндэсний шигшээ багийн бүрэлдэхүүнд орох тамирчин дараах шалгуурыг хангасан байна: Өндөр амжилт гаргах магадлалтай, амжилт нь өсч яваа болон тогтсон; Сахилга баттай, харилцааны соёл, хариуцлага хүлээх чадвартай, тамирчны ёс зүйтэй байх; Спортын ур чадвартай, бэлтгэлийн ачаалал даах чадвартай, бие бялдар, эрүүл мэндийн хувьд шаардлага хангасан байх; Бие даан суралцах чадвартай, бүрэн дунд болон дээш боловсролтой, гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй байх. Гурав. СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ Сонгон шалгаруулалтанд нэр дэвших хүсэлтэй тамирчид харъяа спорт хороо, спорт клубын тодорхойлолт бүхий албан тоот болон хавсралтад байгаа анкетын хамт дор дурдсан хугацаанд авчирч өгнө. Анкетыг бүрэн гүйцэд, үнэн зөв, гаргацтай бөглөнө. Энэ нь тамирчны сонгон шалгаруулалтын үндсэн үзүүлэлтүүд болох юм. Дөрөв. ХУГАЦАА 2017 оны 1 дүгээр сарын 20-ны дотор нэр дэвшигч тамирчдын материалыг хүлээж авна. Тамирчдын сонгон шалгаруулалтыг холбооны эрх бүхий зөвлөл болох “Сургалт-дасгалжуулалт, техникийн асуудал хариуцсан зөвлөл” 2017 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдөр явуулна. МОНГОЛЫН БАЙТ ХАРВААНЫ ХОЛБОО Хан-Уул дүүрэг, Чингисийн өргөн чөлөө, 15-р хороо МҮОХ-ны байр, 107 тоот Утас: 70008786, 99104463

Хамтрагч байгууллагууд

Twitter